• Văn phòng 402A4 – HCMUT

    Từ một không gian nhỏ, chúng tôi đã cải tạo Văn phòng Đào tạo Quốc Tế tại Tòa nhà 402A4 trở thành một không gian hiện đại, đem đến một bộ mặt mới, một nguồn năng lượng mới cho các hoạt động và làm việc của nhân viên OISP tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Văn phòng 402A4 - HCMUT
Thiết kế: Space+ Architecture
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Năm: 2020
Facebook
Instagram
Hotline
Contact